Balaskó Jenő interjúja Antall Józseffel, 1993. március

Az egyik elnökségi ülésen Antall feltette a kérdést Csurkának, megjelentetné-e a Magyar Fórumban, ha válaszolna mindarra, ami a lapban az Országos Gyűlés óta vele szemben megjelent. Csurka igennel felelt. Én voltam az, aki meggyőztem Antallt, hogy Balaskónak kell adnia az interjút, mivel őt a Magyar Fórum olvasói is nagyra becsülik.

Az írás elkészült, de Csurka nem volt hajlandó megjelentetni. Azt mondta, Magyarországon sajtószabadság van, s nem a miniszterelnök határozza meg, hogy kinek ad interjút, hanem a főszerkesztő. Így az írás végül a Pesti Hírlapban jelent meg Csurka István a politikai hatalom megragadására készült és készül címmel. Csurka később öninterjúnak nevezi az írást. Én az ellenkezőjét érzem. Antall Balaskó stílusában beszél az interjúban, ami nem válik kárára a szövegnek, de amit azért szóvá teszek a költőnek. Balaskó tagadja az alkotói szerepét, de egyet azért elismer. A Görgey-féle részt én írtam bele, mondja, ezt jeleztem a miniszterelnök úrnak, amikor visszaadtam az interjút, de tetszett neki, és sajátjaként elfogadta.